Новини

Голову Асоціації фармацевтів України Євгена Смичка обрано членом Експертної ради

Голову Асоціації фармацевтів України Євгена Смичка обрано членом Експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань здоров`я нації, медичної допомоги та медичного страхування. 

Згідно з Положенням про Експертну раду, затвердженим Рішенням відповідного Комітету від 27 листопада 2019 року, Експертна рада є колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним на строк повноважень Верховної Ради України дев’ятого скликання для забезпечення участі громадян, громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій виробників, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку, в реалізації законопроектної, організаційної та контрольної функції Комітету. 

Основними завданнями Експертної ради є сприяння Комітету в розробці проектів законів, інших актів Верховної Ради України; підготовка проектів висновків і пропозицій щодо законопроектів, що плануються до розгляду Комітетом; сприяння Комітету в доопрацюванні окремих законопроектів за результатами їх розгдяду Верховною Радою України в першому та наступних читаннях, інші завдання, передбачені Положенням.