Публікації

ОБЕРЕЖНО: САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Умови для інформаційного забезпечення суспільства у сфері виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів в Україні повинна створювати держава. 

Так, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками інформує населення про існуючі та дозволені до використання лікарські засоби шляхом ведення Державного реєстру лікарських засобів України. Саме у ньому, окрім інформації про торгівельне найменування, виробника, форму випуску, склад діючих речовин тощо, міститься розділ, на який часто не звертають увагу, – «Дозволено рекламування». Відповідно, щодо кожного конкретного лікарського засобу ставиться відмітка «Так» або «Ні». Це пов’язано з забороною реклами рецептурних лікарських засобів, а також безрецептурних, які внесені до переліку заборонених до рекламування. 

Хочемо зазначити, що в Україні сьогодні відсутнє спеціальне правове регулювання реклами лікарських засобів у мережі Інтернет. Тому необхідним є дослідження загальних норм рекламування й дотримання зазначених положень під час замовлення, створення та розміщення реклами на веб-сторінках. 

Однією з важливих вимог, які ставляться до змісту реклами лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що з’явилася улітку 2011 року, є розміщення тексту попередження такого змісту: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я», що займає не менше 15 відсотків площі (тривалості) всієї реклами. 

Оскільки законодавство не визначає конкретних вимог до зображення тексту попередження, ми проаналізували судову практику, а також роз’яснення та приписи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба), й виокремили декілька правил його розміщення. 

- Перед розміщенням реклами необхідно переконатися, що площа (або тривалість) попередження становить не менше 15%, це приблизно 1\6 – 1\7 всього зображення. Існує практика настання відповідальності суб’єктів господарювання у тому разі, коли попередження становить розмір менший, ніж передбачений законом. Наприклад, 04.07.2014 року Держпродспоживслужбою було складено протокол, яким відповідача проінформовано про встановлене порушення ч.4 ст. 21 Закону України «Про рекламу», а саме: текст попередження «самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я» займав площу менше, ніж 15% площі всієї реклами, на підставі чого прийнято рішення про накладення штрафу у розмірі 1700 грн. 
- Усі слова зазначеного попередження мають бути однакового розміру. Рішенням Інспекції з питань захисту прав споживачів у м. Києві від 09.12.2014 року було встановлено, що у рекламі частина тексту попередження, передбаченого ч. 4 ст. 21 Закону України «Про рекламу», – «для вашого здоров’я» – є у два рази більшою за розміром, ніж інша частина тексту попередження – «самолікування може бути шкідливим». Таким чином змінюється значення тексту попередження і така реклама може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам внаслідок двозначності. Це підтверджено й постановою Окружного адміністративного суду м. Києва у справі №826/20064/14. 

- Зазначаємо, що законом встановлено вичерпний перелік засобів, виробів та методів, у рекламі яких суб’єкти господарювання зобов’язані розміщувати попередження, це: лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації. Так, Інспекцією з питань захисту прав споживачів у Київській області, при здійсненні контролю за дотриманням законодавства про рекламу, встановлено, що позивачем при розповсюдженні реклами стоматологічної клініки порушено вимоги частини 4 статті 21 Закону України «Про рекламу», а саме: зображення реклами розміщено без текстового попередження «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я». За фактом виявленого порушення посадовою особою Інспекції з питань захисту прав споживачів у Київській області складено протокол, на підставі якого прийнято рішення щодо накладення штрафу у розмірі 5083 грн. Київським окружним адміністративним судом у справі № 810/3879/14 встановлено, що розміщення на рекламоносії графічного зображення особи, а також логотипу медичного центру та відповідного посилання на засоби зв'язку та місцезнаходження, є рекламою закладу охорони здоров'я. Таким чином, суд дійшов висновку, що зображене жодним чином не містить будь-яких посилань на лікарські засоби, медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, натомість містить найменування та місцезнаходження закладу, де за попередньою згодою та консультацією медичних працівників надаються послуги з охорони здоров'я. 

- Також з метою уникнення зауважень від Держпродспоживслужби радимо застосовувати контрастний, порівняно з фоном, текст попередження, уникати елементів прозорості у цій частині реклами. 

- Попередження має розміщуватися у взаємозв’язку з вимогою про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу чи медичного виробу, рекомендацією щодо обов'язкового ознайомлення з інструкцією на лікарський засіб. Проте, законом передбачено випадки, коли необхідність застосування цього попередження виключається. По-перше, якщо реклама розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів. Варто зазначити, що аналіз терміну «видання», зазначеного у ЗУ «Про видавничу справу», дозволяє прийти до висновку, що воно може бути електронним. Визначення поняття «електронного видання» ми можемо знайти лише у Державному стандарті 7157:2010, де відображені його різновиди: мережне електронне видання, самостійне електронне видання тощо. Обов’язковою умовою діяльності такого видання є наявність редакційної колегії, а також запис про те, що видання є спеціалізованим у межах фармацевтичної та медичної діяльності, створено виключно для фармацевтів та лікарів. 

- По-друге, якщо реклама розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Звертаємо Вашу увагу, що листівки та оголошення мають бути належним чином утилізованими після проведення зазначених заходів. Так, посадовою особою Інспекції з питань захисту прав споживачів було зафіксовано розповсюдження рекламної продукції з інформацією про методику визначення алергенів, діагностику інфекційних захворювань, імунохімічні види досліджень тощо, яка розповсюджувалась без зазначення у змісті реклами тексту попередження «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я». Рішенням Севастопольського апеляційного адміністративного суду встановлено та підтверджено, що розповсюдження зазначених листівок дійсно мало місце після проведення лікарської міжнародної науково-практичній конференції «Сучасні методи лабораторної діагностики системних та інфекційних захворювань», яка проходила 14-15 лютого 2011 року у Кримському державному медичному університеті. Суд зазначив, що, розповсюджуючи вказані листівки вже після проведення вищезазначеної медичної конференції, позивач свідомо поширював їх у якості реклами у розумінні норм Закону України «Про рекламу». 

- По-третє, якщо, відповідно до ст.15 ЗУ «Про захист прав споживачів», створено веб-сайт як платформу для розміщення інформації про продукцію, з метою забезпечення права споживачів на інформацію. Відповідно до цієї статті споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. За згодою споживача така інформація може доноситися до нього за допомогою засобів дистанційного зв’язку (одним із яких може бути веб-сайт). При цьому вона не вважатиметься рекламою, тому вимоги, передбачені щодо реклами, не застосовуються. Ця інформація повинна розміщуватися виробником або продавцем лікарських засобів. 

Наголошуємо на тому, що відсутність, або неналежне оформлення зазначеного попередження є підставою для притягнення рекламодавця до відповідальності у частині недотримання встановлених законом вимог щодо змісту реклами. Відповідно до рішення суду у справі № 120/283/19-а, відповідальною особою є замовник реклами, розповсюдженої з порушенням законодавства про рекламу, а не розміщувач реклами. 

Уповноваженим органом щодо прийняття рішення про порушення у зазначеній сфері є Держпродспоживслужба, а санкцією є штраф, який сягає розміру 5-кратної вартості розповсюдженої реклами без урахування суми внесених (нарахованих) податків, зборів. За неможливості встановити вартість реклами накладається штраф у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 5100 грн. Накладати штрафи на рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами мають право Голова Держпродспоживслужби, його заступники, начальники територіальних органів Держпродспоживслужби та їхні заступники. 

Отже, практика нормативного регулювання розміщення попередження «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я» не відповідає сучасним умовам інформатизації. Ми вважаємо необхідним надання Держпродспоживслужбою офіційних роз’яснень щодо розміщення реклами лікарських засобів у мережі Інтернет. Крім того, варто ініціювати розробку та встановлення спеціальних норм, шляхом внесення змін до ЗУ «Про рекламу», або створення нового закону, щодо правил розміщення інтернет-реклами. 

Євген Смичок, керівник ГО «Асоціація фармацевтів України» 
Оксана Шкарупа, член ГО «Асоціація фармацевтів України»