Публікації

Дистанційна торгівля лікарськими засобами на період пандемії

Ще у грудні 2019 року члени Асоціації фармацевтів України аналізували можливість і необхідність запровадження в Україні інтернет-торгівлі лікарськими засобами. Нещодавно під впливом карантинних заходів у цьому напрямі відбулись відповідні зміни, про які буде йти мова далі.

23 березня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 220 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)», якою дозволив суб’єктам господарювання здійснювати дистанційну торгівлю ліками та супутніми товарами, за умови дотримання ними встановлених вимог.

По-перше, запроваджувана дистанційна торгівля є тимчасовим заходом і можливість її реалізації надається виключно у разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» або введення надзвичайного стану відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» на період його встановлення.

22 квітня 2020 року Постановою Кабінету Міністрів України № 291 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», Уряд продовжив дію карантину до 11 травня 2020 року. Практично це означає, що право на здійснення дистанційної торгівлі ліками і супутніми товарами може бути реалізоване визначеними суб’єктами до 11 травня 2020 року включно, якщо дію карантину знову не буде продовжено.

По-друге, право на здійснення дистанційної торгівлі надане тільки ліцензіатам, які мають ліцензію на провадження роздрібної торгівлі лікарськими засобами, або ліцензію на виробництво ліків. З цього випливає, що суб’єкти господарювання, які провадять оптову торгівлю відповідними товарами, «усунуті» від дистанційної торгівлі.

По-третє, аптечні заклади отримали такий перелік правомочностей у сфері дистанційної торгівлі: організовувати та здійснювати доставку лікарських засобів та супутніх товарів безпосередньо споживачам з дотриманням умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником під час їх транспортування; залучати на договірних засадах операторів поштового зв’язку. У свою чергу виробникам дозволили здійснювати доставку лікарських засобів власного виробництва з дотриманням умов зберігання, визначених виробником під час їх транспортування ліцензіатам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, зокрема із залученням на договірних засадах операторів поштового зв’язку.

По-четверте, виробникам дозволено здійснювати дистанційну торгівлю будь-якими ліками і супутніми товарами, окрім:

лікарських засобів, обіг яких потребує наявності ліцензії на культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізацію (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку;

сильнодіючих та отруйних лікарських засобів;

лікарських засобів, які потребують особливих умов зберігання.

Окрім зазначених вище товарів, аптечним закладам заборонено здійснювати дистанційну торгівлю рецептурними лікарськими засобами, крім тих, які включені до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів».

Надання можливості здійснення дистанційної торгівлі ліками на період карантину або надзвичайного стану, звичайно, є позитивним кроком, однак недостатнім для приведення національного законодавства до європейських стандартів. Сподіваємось, що статус тимчасової дистанційної торгівлі лікарськими засобами якнайшвидше зміниться на постійний.

Альбіна Савінова, член ГО «Асоціація фармацевтів України»